Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|นิเทศออนไลน์|แผนที่view 38624 View view 54.226.4.91 rss feed
 
http://goo.gl/bFcoEc
 ชื่อ :   นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ   ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ฝ่ายงาน   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ภูมิลำเนา   อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ติดต่อเบอร์โทร   089 7596889
E - Mail :  
ชื่อ :   นายไชยยศ คำสังวาลย์    ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภูมิลำเนา   อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ติดต่อเบอร์โทร   089 9993435
E - Mail :  yotksw399@gmail.com
ชื่อ :   นางนรากร เพ็งผ่อง   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภูมิลำเนา   อำเภเวียงสา จังหวัดน่าน
ติดต่อเบอร์โทร   080-8603904
E - Mail :  mall_99@hotmail.com

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส่วนที่ 2  เบอร์โทรติดต่อ  054-710145/089-9993435 Fax 054-710253
ติดต่อผู้ดูแล yotksw399@gmail.com
Facebook    rss feed